Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Instagram chặn hashtag thông tin sai lệch về tiêm chủng, chống vắcxin

    06:44 - 12/05/2019

    Trong một thông báo, mạng chia sẻ ảnh hàng đầu thế giới cho biết sẽ chặn một cách hiệu quả các hashtag dẫn đến thông tin sai lệch được thiết kế để ngăn cản mọi người tiêm chủng.