Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Semiconductor - Chất bán dẫn là gì? Ứng dụng trong khoa học kỹ thuật

    13:30 - 18/10/2019

    (VOH) - Chất bán dẫn đã có tác động lớn đến xã hội loài người. Bất cứ thứ gì được vi tính hóa hoặc sử dụng sóng vô tuyến đều phụ thuộc vào chất bán dẫn. Hãy cùng tìm hiểu về nó.