Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Việt Nam - Pháp ký kết hợp tác phát triển Chính phủ điện tử

  11:47 - 31/05/2019

  (VOH) - Chiều 30/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng CP và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về phát triển Chính phủ điện tử của ...

  Cải cách thủ tục hành chính: Phải đổi mới cách nghĩ, cách làm

  20:16 - 30/06/2018

  (VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng CNTT về xây dựng Chính phủ điện tử.

  Nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử

  08:37 - 16/01/2018

  (VOH) - Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia và đưa vào sử dụng trong năm 2018.

  Tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

  11:51 - 29/09/2018

  (VOH) - Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện ...

  Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

  09:13 - 11/09/2019

  (VOH) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông

  Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn chặt chẽ với cải cách hành chính

  15:01 - 23/07/2019

  (VOH) - Sáng 23/7, Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

  Thủ tướng: Quyết làm cho được Chính phủ điện tử

  11:33 - 23/07/2019

  Sáng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa ...

  Kế hoạch hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019

  09:39 - 26/07/2019

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này 6 tháng cuối năm 2019.

  Đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử

  08:53 - 21/09/2018

  (VOH) - Ngày  20/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

  Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

  15:24 - 28/08/2018

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT).