Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò và ý nghĩa của Hiệp ước SEANWFZ

  14:16 - 31/07/2019

  Các nước ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò và ý nghĩa của Hiệp ước SEANWFZ, thể hiện mong muốn và quyết tâm chung gìn giữ Đông Nam Á hoàn toàn không có các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy ...

  Tăng tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức lên 4,6 triệu Euro

  09:22 - 05/09/2018

  (VOH) - Tăng tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức từ 4 triệu Euro thành 4,6 triệu Euro.

  Chính phủ Đức hỗ trợ dự án ứng dụng lưới điện thông minh

  17:03 - 14/05/2018

  Dự án nhằm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và lưới điện thông minh tại Việt Nam.