Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hà Nội giải thích về quy định không quay phim, chụp ảnh người tiếp công dân

    09:28 - 09/01/2019

    Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, Quyết định số 12/QĐ-UBND về nội quy việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TP Hà Nội hoàn toàn phù hợp với luật hiện hành.