Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lụt nghề vì chứng chỉ !

    05:35 - 26/08/2019

    (VOH) - Luật khám bệnh, chữa bệnh hiện nay quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ không xác định thời hạn.