Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lễ phát động Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm  2019

    10:36 - 15/05/2019

    Sáng ngày 15/05, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) phát động Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 nhằm phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và phòng chống đuối ...