Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chênh lệch giàu nghèo tăng lên gấp 10 lần

  08:50 - 26/07/2019

  (VOH) - Chệnh lệch giàu nghèo tại Việt Nam vẫn chưa chuyển biến. Năm 2014 khoảng cách thu nhập giữa hộ giàu và nghèo là 9,7 lần, mà năm 2018 đã tăng lên 10 lần.

  Năm 2019, vượt 50% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới

  16:44 - 05/01/2019

  (VOH) - Ngày 4/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tổng kết năm 2018, đề ra nhiệm vụ giải pháp của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia.

  Khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp lý các Chương trình mục tiêu quốc gia

  07:19 - 26/01/2017

  (VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phải nghiêm về quản lý ngân sách

  17:33 - 04/11/2015

  (VOH) - Theo báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai ...