Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chuyển khoản khác ngân hàng bao lâu thì nhận được?

    14:17 - 27/10/2019

    Khi chuyển khoản khác ngân hàng thì thời gian bao lâu sẽ nhận được, chuyển bằng cách nào, chi phí bao nhiêu? Đây chính là những câu hỏi được nhiều người quan tâm.