Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • MSB: Miễn phí chuyển tiền du học, hồ sơ chỉ chuẩn bị một lần duy nhất

    23:12 - 14/08/2019

    Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền du học với hạn mức chuyển tiền một lần lên tới 35.000 USD.