Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • CIC là gì? Lịch sử tín dụng của bạn lưu trữ như thế nào?

    07:50 - 26/09/2019

    Thông qua CIC tất cả ngân hàng đều có thể kiểm tra tình trạng nợ xấu của bạn. Đây là một tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. CIC rất quan trọng trong hệ thống hoạt động tài chính.