Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Người con ưu tú của quê hương

    06:54 - 25/04/2019

    Dân ở xã Lộc An nhớ những lần về quê, Đại tướng Lê Đức Anh ghé thăm rất nhiều gia đình để hỏi chuyện làm ăn