Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2030: Giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn

    08:57 - 27/11/2019

    (VOH) – Đây là một trong số các mục tiêu trong 8 nhóm mục tiêu lớn của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.