Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Python là gì? Hiểu đúng về ngôn ngữ lập trình Python

    09:08 - 28/06/2019

    Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được thiết kế vào những năm 1980 bởi Guido Van Rossum. Đây là loại ngôn ngữ lập trình mang tính hướng đối tượng