Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công

    07:54 - 25/09/2019

    (VOH) - Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công ...