Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ứng dụng công nghệ nano và vật liệu mới

    15:31 - 31/08/2018

    (VOH) - Công nghệ và vật liệu nano là một trong những công nghệ tiên tiến được đầu tư và nghiên cứu mạnh mẽ trên thế giới vì tầm ảnh hưởng và phạm vi ứng dụng rộng lớn.