VOH default thumbnail
 - 
Việc Công ty CP Modern Tech kêu gọi đầu tư vào tiền ảo với “lãi suất khủng” khiến hàng ngàn người mù quáng lao vào như con thiêu thân.