Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Người trẻ hãy tự vẽ “bản đồ” cuộc đời mình

    18:01 - 05/04/2019

    (VOH) - Từ những câu chuyện khởi nghiệp của mình, các diễn giả đã truyền cảm hứng và định hướng cho thế hệ trẻ có tư duy về khởi nghiệp một cách đúng đắn.