VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cuộc thi “Tự hào bước chân Con Rồng Cháu Tiên” được triển khai tại 110 trường tiểu học thu hút 15.000 bài tham dự.