Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngành chăn nuôi đề xuất đưa chất tạo nạc Cysteamine vào danh mục cấm

    11:26 - 18/11/2016

    Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) đang soạn thảo Thông tư để đưa chất Cysteamine (Cys) và Danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi đồng thời tiến hành các thủ tục để chỉ định các phòng thử ...