Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chườm đá chữa bệnh trong Đông y

    11:21 - 09/05/2017

    (VOH) - Trong Đông y, có phương pháp điều trị mà thoạt nghe sẽ cảm thấy hồ nghi nhưng khi áp dụng thì công dụng không ngờ.