Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long dự kiến tuyển sinh từ năm 2020

    19:53 - 18/12/2019

    (VOH) - Phân hiệu của Trường tại Vĩnh Long đào tạo các ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ tích hợp với kinh tế kinh doanh, Quản lý công,  Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh ...