Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đại học Lâm Nghiệp xét tuyển bổ sung đến 16/8, điểm sàn từ 13 điểm

  08:19 - 14/08/2018

  (VOH) - Đại học Lâm Nghiệp sẽ xét tuyển bổ sung và nhận hồ sơ đến ngày 16/8, điểm sàn từ 13 điểm.

  Đại học Lâm nghiệp xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017

  13:47 - 14/08/2017

  (VOH) - Trường Đại học Lâm nghiệp đã thông báo xét tuyển nguyện vọng đợt 2 vào bậc đại học hệ chính quy năm 2017.