Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phương thức tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất năm 2018

    10:45 - 19/03/2018

    (VOH) - Năm 2018, trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng 03 phương thức tuyển sinh với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho từng nhóm ngành/ngành cụ thể.