Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trái Đất đang bước vào giai đoạn đại tuyệt chủng lần thứ 6

    08:56 - 12/04/2019

    Giai đoạn tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 của Trái Đất do chính con người là thủ phạm, có thể nó không xảy ra ngay lập tức vào ngày mai nhưng các dấu hiệu của nó đã xuất hiện rõ ràng.