Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Triều Tiên: Báo cáo về khủng bố của Mỹ cho thấy một “chính sách thù địch” cản trở đàm phán

    16:23 - 05/11/2019

    (VOH) – Triều Tiên vừa phản ứng lại một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ tuần rồi, trong đó mô tả Triều Tiên như một nhà tài trợ khủng bố.