Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giảm đàn cá kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ngăn cá chết hàng loạt

    09:43 - 23/04/2019

    (VOH) - UBND TPHCM có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các quận, huyện liên quan về việc thực hiện giảm đàn cá để phòng ngừa sự cố cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.