Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận Bình Thạnh lần II - năm 2019

  14:56 - 19/07/2019

  (VOH) - Sáng 19/7, UBND quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần II - năm 2019, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

  Huyện Cần Giờ: Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội

  18:14 - 31/07/2019

  (VOH) - Chiều 31/7, UBND huyện Cần Giờ tổ chức ĐHĐB các dân tộc thiểu số quận lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

  Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở huyện Nhà Bè

  18:24 - 25/07/2019

  (VOH) - Sáng 25/7, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

  Đồng bào dân tộc thiểu số Quận 1 đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau

  18:33 - 24/07/2019

  (VOH) - Trong nhiệm kỳ qua, được  sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban ngành đoàn thể, công tác dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 1 ngày càng được chú trọng.

  Quận Tân Bình bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

  18:53 - 31/07/2019

  (VOH) - Sáng 31/7, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2.

  Quận 3 - Hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số phát triển bền vững

  15:06 - 24/07/2019

  (VOH) - Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đã chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

  Quận 5 – Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc

  15:41 - 30/07/2019

  (VOH) - Sáng nay 30/7, quận 5 tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam quận lần thứ 2 với chủ đề: “Các dân tộc đoán kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển"...

  Huyện Hóc Môn: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển

  18:59 - 31/07/2019

  (VOH) - Sáng 31/7, huyện Hóc Môn Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện lần II năm 2019.

  Quận Tân Phú làm tốt công tác chăm lo và cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số

  15:12 - 23/07/2019

  (VOH) - Sáng 23/7, quận Tân Phú tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam quận lần thứ 2.

  Quận 7 tổ chức Hội nghị Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - năm 2019

  20:18 - 26/07/2019

  (VOH) - Sáng 26/7, Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức Hội nghị Đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 7 lần thứ II năm 2019 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát ...