Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thái Lan giải thích về việc đánh thuế hàng hóa với khách đi máy bay

    20:28 - 19/07/2019

    Hải quan Thái Lan nói rằng nếu hành khách đi máy bay mang những đồ vật có giá trị hơn 20.000 baht hoặc được mang vào vì các mục đích thương mại thì sẽ phải chịu thuế nhập khẩu.