VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Vài tháng trở lại đây, liên tiếp xảy ra các trường hợp điện thoại thông minh phát nổ, gây thương tích, thậm chí tử vong cho người dùng. Vậy làm sao để đề phòng điện thoại phát nổ.