Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiệm vụ của trường đại học là đào tạo con người cho thành phố thông minh

    15:35 - 09/04/2019

    (VOH) - Đây là sự kiện khoa học lớn nhất từ trước đến nay của Đại học Văn Lang hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập; đồng thời là một hội thảo khoa học quy mô nhất của TPHCM trong năm 2019.