Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mấy lời để lại

  22:49 - 01/09/2019

  (VOH) - Tâm huyết cả cuộc đời, Bác dồn hết vào từng con chữ, Bác viết về Đảng, về Đoàn Thanh niên, viết về mọi việc của đất nước...

  Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  21:06 - 28/08/2019

  (VOH) - Sáng 28/8, Ban Tuyên giáo TW phối hợp với Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ ...

  Lan tỏa những tấm gương điển hình làm theo Di chúc của Bác

  11:24 - 19/08/2019

  Nhiều tấm gương điển hình được các cơ quan, đơn vị, địa phương tôn vinh vì có nhiều thành tích sáng tạo, cống hiến tâm, sức vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Chiến thắng Mùa Xuân năm 1975 với lời di chúc của Bác

  05:57 - 26/04/2019

  (VOH) - Bác đã đi xa nhưng Di chúc của Người để lại mãi mãi là kim chỉ nam cho Cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam.