Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dịch vụ chở quất, đào Tết thu tiền triệu mỗi ngày

    06:12 - 30/01/2019

    Thay vì làm xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở Hà Nội chuyển sang làm nghề đánh gốc đào, chở đào, quất dịp Tết. Công việc tuy vất vả hơn, nhưng giúp họ kiếm tiền triệu mỗi ngày.