Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giảm diện tích KCN Nhơn Trạch 1 xây nhà ở cho công nhân

    07:57 - 15/12/2016

    (VOH) - Diện tích khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 sẽ giảm từ 436,49 ha xuống còn 426,49 ha; phần diện tích đất 10 ha dôi ra được sử dụng để xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp.