Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 9 tháng năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục

  09:51 - 14/10/2019

  (VOH) – 9 tháng qua, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục với trên 102.000 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp tăng mạnh, đạt trên 12 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước ...

  7 tháng năm 2019, có hơn 79.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

  05:59 - 31/07/2019

  (VOH) - Trong 7 tháng năm 2019 có 79,3 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng.

  TPHCM: gần 16.500 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2018

  16:20 - 31/05/2018

  (VOH) - Hiện nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký trong hệ thống đã trừ đi giải thể là 348.422 doanh nghiệp.