Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoàn thành đàm phán về “Lộ trình hòa bình” cho Afghanistan

    15:44 - 09/07/2019

    (VOH) - Một số nhân vật quyền lực ở Afghanistan hoàn thành quá trình đối thoại kéo dài hai ngày với lực lượng Taliban ở Doha, Qatar, đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình.