Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bỏ 46 thủ tục trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

    12:26 - 28/09/2017

    (VOH) - Chính phủ có nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân trong chức năng  quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.