028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hướng dẫn cách chơi đội hình Bạo Long DTCL mùa 7.5. Chi tiết cách xây dựng đội hình Bạo Long chuẩn nhất.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Shi Oh Yu DTCL Mùa 7.5, hướng dẫn cách lên đồ Shi Oh Yu DTCL và đội hình Shi Oh Yu mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hướng dẫn cách chơi đội hình Măm Măm DTCL mùa 7.5. Chi tiết cách xây dựng đội hình Rồng Luyện Măm Măm chuẩn nhất.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hướng dẫn cách chơi đội hình Địa Long DTCL mùa 7.5. Chi tiết cách xây dựng đội hình Thủy Long chuẩn nhất.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hướng dẫn cách chơi đội hình Thủy Long DTCL mùa 7.5. Chi tiết cách xây dựng đội hình Thủy Long chuẩn nhất.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Sy'fen DTCL Mùa 7.5, hướng dẫn cách lên đồ Sy'fen DTCL và đội hình Sy'fen mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Ao Shin DTCL Mùa 7.5, hướng dẫn cách lên đồ Ao Shin DTCL và đội hình Ao Shin mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Corki DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Corki DTCL và đội hình Corki mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Pyke DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Pyke DTCL và đội hình Pyke mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Soraka DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Soraka DTCL và đội hình Soraka mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Xayah DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Xayah DTCL và đội hình Xayah mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hướng dẫn cách chơi đội hình Xayah Bang Hội DTCL mùa 7. Chi tiết cách xây dựng đội hình Xayah Bang Hội chuẩn nhất.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Sona DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Sona DTCL và đội hình Sona mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Idas DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Idas DTCL và đội hình Idas mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Nidalee DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Nidalee DTCL và đội hình Nidalee mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Elise DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Elise DTCL và đội hình Elise mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Hecarim DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Hecarim DTCL và đội hình Hecarim mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Gnar DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Gnar DTCL và đội hình Gnar mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Nami DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Nami DTCL và đội hình Nami mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Ashe DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Ashe DTCL và đội hình Ashe mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Aurelion Sol DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Aurelion Sol DTCL và đội hình Aurelion Sol mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Lulu DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Lulu DTCL và đội hình Lulu mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Neeko DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Neeko DTCL và đội hình Neeko mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Lillia DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Lillia DTCL và đội hình Lillia mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cách chơi Leesin DTCL Mùa 7, hướng dẫn cách lên đồ Leesin DTCL và đội hình Leesin mạnh nhất giúp bạn leo rank hiệu quả.