028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/4 và ngày mai 13/4, trời có mưa dông rải rác. Chỉ số UV ở mức rất cao đến cực độ. Chỉ số không khí ở mức vừa phải đến tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 04/4 và ngày mai 05/4: Trời có mưa dông rải rác, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 03/4 và ngày mai 04/4: Trời có mưa dông rải rác, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 02/4 và ngày mai 03/4, trời có mưa rào và dông, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 01/4 và ngày mai 02/4 trời có mưa rào, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 31/3 và ngày mai 1/4 trời nắng nhẹ, buổi trưa có chỉ số UV Cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 30/3 và ngày mai 31/3 trời có mây từng đợt, nắng nhẹ. Buổi trưa có chỉ số UV rất cao. Chất lượng không khí từ vừa phải đến tuyệt vời
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 29/3 và ngày mai 30/3 trời có mây từng đợt, nắng nhẹ. Buổi trưa có chỉ số UV cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 21/3 và ngày mai 22/3/2021: Trời nhiều nắng, chỉ số UV từ cao đến cực độ. Chất lượng không khí tuyệt vời đến vừa phải.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 20/3 và ngày mai 21/3/2021: Trời Nhiều mây và có mưa dông, chỉ số UV ở mức từ cao đến rất cao. Chất lượng không khí tuyệt vời đến vừa phải.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 19/3 và ngày mai 20/3/2021: Trời nhiều mây, không mưa, buổi trưa mai có mưa dông chỉ số UV ở mức từ cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 17/3 và ngày mai 18/3/2021: Trời nhiều mây, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 17/3 và ngày mai 18/3/2021: Trời nhiều mây, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ cao đến rất cao. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 16/3 và ngày mai 17/3/2021: Trời nắng và mây từng đợt, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức rất cao. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 15/3 và ngày mai 16/3/2021: Trời có nắng và mây từng đợt, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 7/3 và ngày mai 8/3/2021: Trời nắng có sương mờ, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến có hại.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 6/3 và ngày mai 7/3/2021 : Trời có nắng nóng, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 5/3 và ngày mai 6/3/2021: Trời nắng không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến có hại.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 4/3 và ngày mai 5/3/2021: Trời trời nắng có sương mờ, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến có hại.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 20/2 và ngày mai 21/2/2021 : Trời có nắng nóng, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/3 và ngày mai 3/3/2021 : Trời có nhiều nắng và mây từng đợt, không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức rất cao. Chất lượng không khí vừa phải.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 20/2 và ngày mai 21/2/2021 : Trời có nắng không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức rất cao, sáng sớm và đêm trời mát. Chất lượng không khí từ vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 20/2 và ngày mai 21/2/2021: Trời có nắng không mưa, buổi trưa chỉ số UV ở mức rất cao, sáng sớm và đêm trời mát. Chất lượng không khí từ vừa phải đến có hại.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 19/2 và ngày mai 20/2/2021: Trời có nắng, buổi trưa chỉ số UV ở mức rất cao sáng sớm và đêm trời mát. Chất lượng không khí từ vừa phải đến xấu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 16/2 và ngày mai 18/2/2021: Trời quang mây và có nắng. Sáng sớm và đêm trời mát. Chất lượng không khí từ vừa phải đến xấu.