028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 22/5 và ngày mai 23/5/2022. Ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 21/5 và ngày mai 22/5/2022. Ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 20/5 và ngày mai 21/5/2022. Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 19/5 và ngày mai 20/5/2022. Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao. Riêng ngày 15/5 sáng chiều có mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 15/5 và ngày mai 16/5/2022. Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao. Riêng ngày 15/5 sáng chiều có mưa
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 14/5 và ngày mai 15/5/2022. Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao. Riêng ngày 15/5 cả ngày có mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 13/5 và ngày mai 14/5/2022. Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/5 và ngày mai 13/5/2022. Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 11/5 và ngày mai 12/5/2022. Sáng chiều có mưa dông, trời nóng. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 10/5 và ngày mai 11/5/2022. Sáng chiều có mưa dông, trời nóng. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 9/5 và ngày mai 10/5/2022. Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 30/4 và ngày mai 1/5/2022. Cả ngày có mưa dông, trời dịu mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/4 và ngày mai 29/4/2022. Sáng chiều có mưa dông, trời dịu mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/4 và ngày mai 29/4/2022. Sáng chiều có mưa dông, trời nóng. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay  26/4 và ngày mai 27/4/2022. Sáng chiều có mưa dông, trời nóng. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 25/4 và ngày mai 26/4/2022. Cả ngày có mưa dông rải rác, trời nóng. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 16/4 và ngày mai 17/4/2022. Sáng chiều có mưa rào và dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 15/4 và ngày mai 16/4/2022. Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 14/4 và ngày mai 15/4/2022. Chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình. Riêng ngày 15/4 sáng chiều có mưa dông
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 13/4 và ngày mai 14/4/2022. Trời nóng, chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/4 và ngày mai 13/4/2022. Sáng chiều có mưa rào. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức rất đến cực độ. Riêng ngày 13/4 tối có mưa dông.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 11/4 và ngày mai 12/4/2022. Sáng chiều có mưa rào. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 3/4 và ngày mai 4/4/2022. Chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến rất cao. Riêng 3/4, chiều tối có mưa rào
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay  2/4 và ngày mai 3/4/2022. Chiều tối có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến cao. Riêng 3/4, chiều có mưa dông
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 1/4 và ngày mai 2/4/2022. Cả ngày có mưa rào và dông rải rác. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến  cao. Riêng 1/4, chiều tối có mưa dông