028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 21/6 và ngày mai 22/6, ban ngày trời có mưa rào và mưa dông. Chỉ số UV ở mức cao đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 13/6 và ngày mai 14/6: Buổi chiều có mưa rào, buổi trưa có chỉ số UV từ cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/6 và ngày mai 13/6: Ban ngày trời có mưa rào, buổi trưa có chỉ số UV trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 11/6 và ngày mai 12/6: Ban ngày trời có mưa rào, buổi trưa có chỉ số UV trung bình đến cao. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 10/6 và ngày mai 11/6: Ban ngày trời có mưa rào, riêng ngày 11/6 trời không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình đến cao. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 9/6 và ngày mai 10/6: Ban ngày trời có mưa rào, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 8/6 và ngày mai 9/6: Ban ngày trời có mưa rào, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 7/6 và ngày mai 8/6: Ban ngày trời có mưa rào và mưa dông, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 30/5 và ngày mai 31/5: Ban ngày trời nhiều mây và có mưa dông, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình đến rất cao. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/5 và ngày mai 29/5: Ban ngày trời mưa dông, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/5 và ngày mai 29/5: Ban ngày trời mưa dông, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình đến cực hình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 27/5 và ngày mai 28/5: Ban ngày trời mưa dông, ban đêm không mưa, buổi trưa có chỉ số UV trung bình. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 25/5 và ngày mai 26/5: Trời mát và có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 25/5 và ngày mai 26/5: Trời  mát và có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV từ thấp đến trung bình. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 24/5 và ngày mai 25/5: Trời có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV trung bình. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 16/5 và ngày mai 17/5: Ban ngày trời có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV từ cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 15/5 và ngày mai 16/5: Ban ngày trời có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 14/5 và ngày mai 15/5: Trời có mưa rào và mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV từ cao đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/5 và ngày mai 13/5: Trời có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV từ trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 11/5 và ngày mai 12/5: Buổi chiều có mưa dông, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 10/5 và ngày mai 11/5: Trời nắng nhẹ và mưa rào, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải đến tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 01/5 và ngày mai 02/5: Trời nắng không mưa, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 01/5 và ngày mai 02/5: Trời có mưa dông lúc 10 giờ, riêng ngày 02/5 trời nhiều nắng, buổi trưa có chỉ số UV từ cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay  30/4 và ngày mai 01/5: Trời nắng nhẹ không mưa riêng 01/5 trời có mưa dông lúc 9 giờ, buổi trưa có chỉ số UV từ cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 29/4 và ngày mai 30/4: Trời có mưa dông riêng 30/4 trời không mưa, buổi trưa có chỉ số UV từ rất cao đến cực độ. Chất lượng không khí vừa phải.