028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/10 và ngày mai 29/10, Cả ngày có mưa dông, Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 26/10 và ngày mai 27/10, Cả ngày có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến cao. Riêng ngày 27/10 tối không mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 25/10 và ngày mai 26/10, Chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 17/10 và ngày mai 18/10, Sáng chiều có mưa rào, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 16/10 và ngày mai 17/10, sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến trung bình. Buổi tối trời mát.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 15/10 và ngày mai 16/10: Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình. Riêng ngày 16/10 tối không mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 14/10 và ngày mai 15/10 Cả ngày có mưa rào và dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến trung bình. Riêng ngày 15/10 tối không mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 13/10 và ngày mai 14/10 Sáng chiều có mưa rào và dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến trung bình. Riêng ngày 14/10 có mưa rải rác cả ngày.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/10 và ngày mai 13/10, Sáng chiều có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến trung bình. Riêng ngày 13/10 buổi tối không mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 11/10 và ngày mai 12/10, Sáng chiều có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức thấp đến trung bình. Riêng ngày 12/10 mưa dông rải rác cả ngày.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 3/10 và ngày mai 4/10: Sáng chiều có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/10 và ngày mai 3/10: Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 1/10 và ngày mai 2/10: Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức rất cao. Riêng ngày 2/10 buổi tối không mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 30/9 và ngày mai 01/10: Cả ngày có mưa rào và dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến rất cao.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/9 và ngày mai 29/9: Chiều có mưa rào và dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ. Riêng ngày 30/9 tối có mưa dông,
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/9 và ngày mai 29/9: Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ. Riêng ngày 29/9 chiều có mưa dông.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 27/9 và ngày mai 28/9: Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ cao đến cực độ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 19/9 và ngày mai 20/9: Cả ngày có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ thấp đến trung bình. Riêng ngày 20/9 sáng chiều có mưa dông.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 18/9 và ngày mai 19/9: Chiều tối có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ. Riêng ngày 19/9 có mưa dông cả ngày.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 17/9 và ngày mai 18/9: Chiều tối có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ. Chất lượng không khí từ vừa phải đến tuyệt vời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 16/9 và ngày mai 17/9: Chiều tối có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cực độ. Chất lượng không khí tuyệt vời
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 15/9 và ngày mai 16/9: Chiều có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến cao. Chất lượng không khí tuyệt vời
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 14/9 và ngày mai 15/9: Sáng chiều có mưa dông, trời mát. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình. Chất lượng không khí tuyệt vời
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 13/9 và ngày mai 14/9: Cả ngày có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ trung bình đến rất cao. Riêng ngày 14/9 buổi tối không mưa.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 05/9 và ngày mai 06/9: Sáng chiều có mưa dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức rất cao. Chất lượng không khí tuyệt vời.