Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

    00:13 - 10/04/2020

    (VOH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.