VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Vượt qua 10.000 sinh viên, học sinh khu vực phía Nam, Phan Hoàn Mỹ- học sinh trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa - An Giang đạt giải nhất Cuộc thi Olympics tiếng Anh Việt Nam 2019 (EOV 2019).