VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ngày 28/12, tại TPHCM, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức buổi tọa đàm về đánh giá và sử dụng đúng chất làm chín trái cây Ethephon.