Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 90 đô la Mỹ/ngày

    10:57 - 07/12/2018

    (VOH) - Trong 6 tháng đầu năm nay, khách Trung Quốc đến TPHCM đạt gần 500 ngàn lượt người, chiếm hơn 13% lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam