Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018 – tiết kiệm chi phí mua điện gần 800 tỷ đồng

    18:42 - 10/01/2019

    (VOH) - Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” 2018 đã tiết kiệm được gần 400 triệu kWh điện, tiết kiệm cho xã hội gần 800 tỷ đồng chi phí mua điện.