VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 5/12 tăng khi tổng số giàn khoan khí đốt tự nhiên đang hoạt động đã giảm so với tuần trước.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 4/12 tiếp tục giảm, giá khí đốt giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm xuống do thời tiết bất ổn. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 3/12 giảm, giá khí đốt giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm xuống do thời tiết bất ổn.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 2/12 lao dốc giảm, do nhiệt độ tăng làm giảm nhu cầu sưởi ấm và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm xuống. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 1/12 tăng nhẹ, giá trong nước tăng lần thứ 8 do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường phục hồi. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 30/11 tăng tại thị trường thế giới, giá khí đốt tăng do số hàng lưu trong trong kho đã giảm hơn so với dự kiến. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 28/11 giảm hơn 2%, do không khí lạnh di chuyển ra khỏi phía Đông khiến nhu cầu ngắn hạn giảm nhẹ, gây áp lực lên thị trường.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 27/11 tiếp tục tăng, giá khí đốt tăng do điều kiện thời tiết thuận lợi và nhu cầu hồi phục giúp hỗ trợ giá trên thị trường.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 26/11 tiếp tục tăng, giá khí đốt tăng do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường phục hồi do điều kiện thời tiết tự nhiên thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 25/11 tăng mạnh, sau khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường phục hồi do thời tiết thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 24/11 tăng mạnh, sau khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường phục hồi do thời tiết thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 23/11 tăng trở lại, giá khí đốt tăng khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 21/11 giảm giá khí đốt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm do điều kiện thời tiết bất ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 20/11 giảm trở lại, giá khí đốt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm do điều kiện thời tiết bất ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 19/11 tăng trở lại, giá khí đốt tăng khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường phục hồi do điều kiện thời tiết thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 18/11 giảm trở lại, giá khí đốt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm do dự báo về thời tiết không thuận lợi trong thời gian tới.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 17/11 tăng liên tục, giá khí đốt tăng khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường phục hồi nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 16/11 tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi. Giá khí đốt tăng trước các dự báo về điều kiện thời tiết thuận lợi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 14/11 tăng, giá khí đốt tăng trước các dự báo về điều kiện thời tiết thuận lợi hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ phục hồi. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 13/11 giảm nhẹ, giá khí đốt giảm trước các thông tin về thời tiết bất ổn làm nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm đáng kể. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 12/11 tăng nhẹ, giá khí đốt tăng trước các dự báo về điều kiện thời tiết thuận lợi trong thời gian tới.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 11/11 tăng dp nhu cầu tiêu thụ hồi phục và nhiệt độ đang nóng dần lên.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 10/11 tăng, giá khí đốt tăng trước các dự báo về cơn bão ETA sẽ đổ bộ vào vịnh Mexico của Mỹ. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 9/11 giảm hơn 1,5% trước các dự báo về điều kiện thời tiết không thuận lợi trong thời gian tới.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá gas ngày 7/11 giảm, giá khí đốt giảm trước các dự báo về điều kiện thời tiết sẽ không thuận lợi trong thời gian tới.