028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 15/1 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới giảm nhẹ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 15/1 giảm nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới bật tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 14/1 giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai, giá tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 14/1 bất ngờ bật tăng 600 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới bật tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 13/1 tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên lao dốc mạnh tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 13/1 đồng loạt giảm 200 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 12/1 tiếp tục đứng yên sau nhiều phiên lao dốc mạnh tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới không đổi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 12/1 đồng loạt giảm 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới suy yếu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 11/1 đứng yên sau phiên cuối tuần lao dốc mạnh tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 11/1 đồng loạt giảm 200 đồng/kg tại Kon Tum, còn tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam đi ngang. Giá cà phê thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu ngày 9/1 suy giảm mạnh 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên, miền Nam. Dự báo sản lượng tiêu sẽ giảm mạnh. Giá thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 9/1 đồng loạt giảm 300-400 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê Robusta tiếp đà sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 8/1 giảm mạnh 1.000 đồng/kg tại Gia Lai, còn tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới  giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 8/1 đồng loạt giảm 300 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê Robusta sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 7/1 giảm mạnh 500- 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 7/1 đồng loạt giảm 200-300 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới  tiếp tục sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 6/1 trong xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng mạnh.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 6/1 đồng loạt giảm 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới  tiếp tục sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 5/1 giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai, giá tiêu đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 5/1 đồng loạt giảm 300 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 4/1 giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai, giá tiêu đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 4/1 tăng nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 31/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 31/12 giảm nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam vì giao dịch trầm lắng. Giá cà phê thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 30/12 tăng 1.000 đồng/kg tại Gia Lai,  giá tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới tăng mạnh.