028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 9/6 tăng 29 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước giữ nguyên giá bán.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 8/6 tăng 42 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước giảm phiên thứ 8 liên tiếp.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 7/6 giảm 13 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước bình ổn.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 6/6 tăng 20 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 5/6 tăng 88 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 2/6 tăng 14 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước không biến động.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 1/6 tăng 76 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 31/5 giảm 47 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước giảm.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 30/5 tăng 1 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 29/5 tăng 34 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước duy trì ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 26/5 giảm 18 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước điều chỉnh giảm.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 25/5 giảm 59 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 24/5 giảm 75 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ngừng giảm.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 23/5 giảm 6 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 22/5 giảm 38 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước giảm.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 19/5 giảm 44 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước giảm.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 18/5 tăng 32 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước kéo dài chuỗi ngày bình ổn.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 17/5 tăng 23 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 16/5 tăng 17 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 9/5 giảm 53 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 4/5 giảm 13 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 28/4 giảm 25 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước biến động về giá.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 27/4 tăng 14 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 25/4 giảm 12 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
VOH - Giá thép ngày 24/4 giảm 137 nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá thép trong nước bình ổn.
;