Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhiều điểm mới tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 2019

  09:59 - 26/02/2019

  Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm Vàng lần thứ tư năm 2019 được tổ chức với nhiều điểm mới so với ba mùa giải trước.

  Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019

  20:38 - 27/02/2019

  Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)