Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những sáng kiến đạt giải Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM

    14:12 - 14/11/2019

    (VOH) - Sau 20 năm, Giải thưởng “Đại đoàn kết” vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tôn vinh giá trị đoàn kết thi đua lao động.