VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 1/10, chợ lề đường Cô Giang Quận 1 chính thức ngưng hoạt động theo Quyết định số 879 của UBND quận 1 (TPHCM).